Náš tým

Koordinátor

Kateřina Kůsová tel: 734 255 644, katka@klubhavranek.cz

     KOMUNIKACE  s rodiči a organizování školkových akcí včetně příměstských táborů.

 

---------------------------------

Průvodci

Kateřina Kůsová

img_6503_1     Jako průvodkyně v lesním klubu pracuji od jeho založení v roce 2011. Mám dva syny. Důležité je pro mě podílet se, spolu s ostatními rodiči, na výchově dětí, které si budou umět vážit samy sebe, ostatních lidí i svého životního prostředí. Baví mě s  dětmi být, pozorovat je, smát se s nimi a tvořit.

Honza Hečko

     K dětem mě to vždy táhlo, pro jejich ještě nesvázané myšlení, přirozené reakce a svérázné řešení situací. Během studia na vysoké škole jsem se věnoval doučování dětí a lektorování dětí, hlavně cizinců. Po dokončení studií jsem se rozhodl plně se věnovat dětem, protože to je pro mě nejlépe strávený čas a nejvíc smysluplný pro naši budoucnost. Jsem rád, že jsem v Lesním klubu Havránek našel zázemí a příjemný kolektiv lektorů, rodičů a dětí.Vzdělávám se v rámci waldorfské pedagogiky a svobodného vzdělávání. Také vedu kroužek řemeslná tvorba hrou v lesní školce Šárynka a občas dělám osobního asistenta lidem, kteří ho potřebují. Rád hraji divadlo, maluji, vážu knihy, mám rád les, učím se eurytmii, vařím a věnuji se výrobě věcí, které bych si jinak musel koupit, hlavně z věcí, co už nikdo nechce. Rád se učím novým věcem a zkoumám své možnosti.

 

Janek Holeček

IMG_6133     S principem lesní školky jsem se seznámil přes svojí sestru, která zde má své děti. Líbilo se mi jakým způsobem traví svůj čas, a budují si svůj vztah k přírodě.K dětem mám velice kladný vztah, všeobecně se mi na nich líbí jejich nespoutanost a radost ze všeho, protože je pro ně vlastně všchno nové. Pro dospělého člověka je to velmi inspirující, jeho smysly mohou být v mnoha ohledech otupělé.Od střední školy pracuji v turistickém ruchu, nejprve v Židovském muzeu, posléze jako provozovatel obchodu se suvenýry a nyní souběžně s lesní školkou v hotelu. Baví mně komunikace jak s malými, tak velkými kde rád využiji znalost cizích jazyků.Sám rád trávím čas v přírodě, cestuji po Čechách i v zahraničí. Mám rád jízdu na kole a plavání, rád se věnuji analogové fotografii.

Monika Urbášková

   To, že pracuji s dětmi se vyvinulo postupně přirozeným vývojem. Vystudovala jsem bakalářský obor na MU obor výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání. Zároveň jsem začala studovat scénografii na JAMU.

Po ukončení studia na JAMU jsem už chtěla pracovat v oboru a tak jsem začala pracovat na různých projektech. Těch ale nebylo dostatek a tak jsem přemýšlela, co by mohlo být dalším zdrojem mé obživy. A tak jsem začala lektorovat výtvarné kurzy a kroužky pro děti od 3 let. Práce s dětmi mě začala opravdu bavit. Postupně jsem začala pracovat na částečný úvazek v soukromé MŠ. Školka, respektive její hodnoty mi ale nevyhovovaly, a proto jsem začala hledat jiný způsob vzdělávání se kterým bych se více ztotožňovala. A tak jsem se objevila v lesní MŠ v Bílovicích u Brna. Sama jsem vyrůstala v domě na vesnici a od malička jsme jezdili na hory, do lesa, zkrátka trávili jsme spoustu času venku. Pamatuju si, že jsem ta m zažila nejradostnější momenty v životě. Také vím jak blahodárně  na mě a dovolím si tvrdit, že i na ostatní, působí pobyt venku pod širým nebem, a to i když zrovna nesvítí slunce. Baví mě s dětmi objevovat, inspirovat se jejich optikou vidění, tvořit s nimi, dávat jim volnost a důvěru, ale také hranice, které potřebují.

Účetnictví a platby

Lenka Štěrbová, lenka@3udoli.czLENKA

Lesní školku znám od jejího vzniku. Můj syn do ní chodil celé čtyři roky
a moc se mu v ní líbilo. Jsem ráda v přírodě, zajímám se o psychologii
a relaxuji při taichi. Mám ekonomické vzdělání a účtování mě baví.

Členské poplatky klubu pro školní rok 2017/2018 pro lesní klub Trója:

Platby se vybírají ve formě předplatného v hotovosti nebo na účet číslo 2101244353/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

5 dní v týdnu (P5) 7.600,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu(P4) 6.320,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu(P3) 4.930,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu(P2) 3.480,- Kč/měsíc 

Strava

Dopolední svačiny připravují rodiče, což znamená závazek  1x do měsíce připravit svačinu pro všechny děti v klubu.  Odpolední svačinu zajišťují průvodci a je v ceně členského poplatku. Oběd dováží firma Ekolandia. Cena oběda je Kč 55,-

http://www.ekolandia.cz/gastronomie/skolni-stravovani

Koncepce našeho klubu

Svět je dobré místo, ve kterém je možné být sám sebou.

  Jako velmi silnou potřebu vnímáme přirozenou lidskou touhu někam patřit a najít si své místo ve skupině (potažmo ve světě) a na základě mezilidských vztahů si také najít cestu sám k sobě, k poznání, kdo jsem a kam směřuji.

Jsme přesvědčeni, že děti mají přirozenou potřebu se učit poznávat, vyjadřovat a uspokojovat své vnitřní potřeby. Zároveň s tím dochází k učení empatii a respektu k potřebám ostatních lidí a prostředí, ve kterém žijeme.

 Naši průvodci a děti jsou si vzájemnou inspirací.

Komunikujeme spolu zdvořile, vstřícně a přátelsky.

Podporujeme vzájemnou spolupráci a spolupodílení se dětí na životě ve školce i v obci.

Náš den se odehrává v pravidelném rytmu opakujících se činností, které dávají dětem i dospělým řád, smysl a klid.

Velký prostor a význam má u nás volná hra, v níž si děti "vyhrávají" a zpracovávají své zážitky, učí se být zodpovědní za "svůj volný čas" a nakládají s ním podle své svobodné vůle a na základě vnitřní motivace.

 Každý den nás něco překvapí.

V přírodě se stále děje něco nového a my umíme jít naproti zážitkům, objevům a dobrodružství. Se sluníčkem v zádech i v pláštěnce.

Hrajeme hry, zpíváme, čteme a tvoříme. Běháme a skáčeme, lezeme do výšek i do potoka.

Konkrétní příklady výchovy:

PŘÍKLADNEANO
Starám se o své věciBatoh na zemi. Rukavice kdesi po zahradě.Batoh si pověsím na věšák. Rukavice si dám do kapsy u bundy nebo do batohu
Věci mých kamarádůShodím omylem kamarádovi termosku, nevšímám si toho.Vím, že když něco shodím, mám se omluvit a věc pomoci zvednout
Věci společnéJakmile mě hračka přestane zajímat, zahodím jí. Když něco rozbiju, nezajímá mě to.Hračku uklidím na určené místo nebo předám kamarádovi. Vím, že rozbít se věc může, ale přijmu svojí část odpovědnosti – já a moje rodina věc opraví nebo koupí novou
ProstředíPosmrkané kapesníky házím na zem.Vím, že kapesníky patří do kapsy nebo do koše.
Mezilidské vztahySpory řeším nadávkami a ranami.Umím spory řešit dohodou, pokud neuspěji, vím, že se mohu obrátit na průvodce.
Péče o sebeNechám si všechno líbit, půjčuji, i když nechci. Nevnímám své základní potřeby (hlad, žízeň, odpočinek, bezpečí).Mám své hranice, umím se ohradit, když je mi chování druhého nepříjemné. Udělám si čas na jídlo, pití a odpočinek.
Péče o přírodu, zahraduNičím stromy, běhám přes osázené záhony, otrhám spoustu květin a pak je zahodímVím, že stromy jsou živé, chápu, že to co roste na záhoně, je jídlo pro nás všechny, natrhám si jen trochu květin cestou z výletu a dám je do vázičky.

Jaká pozitiva vidíme na naší koncepci?

Děti se učí ve větší míře neformálně tj. ve chvíli kdy je daná věc zajímá, využíváme tedy jejich aktuální zájem a tím je učení maximálně účinné

Děti si u nás zažijí pravidla a také dovednost ztišit se, zaměřit pozornost, vyslechnout pokyny, upozadit na určitý čas svoje potřeby ve prospěch komunity – toto se děje při společných činnostech jako je např. komunitní kruh

Děti mají velký prostor pro svojí volnou hru, která je pro jejich všestranný rozvoj stejně důležitá jako řízená činnost

Průvodci mají možnost být kreativní, hraví a spontánní. Odpadá stres, že musí děti nutit k určité činnosti.

Děti si zažívají bezpečný prostor

 

A jaké úskalí?

Děti se některým činnostem mohou vyhýbat, např. tvoření

 Myslíme si, že výběr základní školy je věcí rodičů a je jejich odpovědností, aby dítě na vstup do konkrétní školy připravili. My jsme připraveni vás informovat o činnostech, které s dětmi děláme, o tom jak se vaše dítě do nich zapojuje (formou kroniky, na třídních schůzkách, při společných rozhovorech). Rádi s vámi budeme hledat řešení vhodné na míru pro vaše dítě.

Tree

 

Denní program:

8:30 – 9:00 Příchody dětí

9:00 – 9:30 Edukační program s průvodci (přivítání, kruh,společné hry, )

09:30 – 10:00 Svačina (v zázemí mytí rukou)

10:00 – 12:30 Výlet nebo činnosti na zahradě

12:30 – 13:30 Oběd (v zázemí mytí rukou, příprava na odpočinek)

13:30 – 14:30 Odpočinek (pohádka, relaxační hudba), starší děti samostatná klidná činnost nebo činnost s průvodcem

14:30 – 15:00 Svačina (v zázemí mytí rukou), doplňování kroniky (sdílení dne)

15:00 – 16:00 Volná hra a postupné odchody dětí